Nossebro cabaré 2018

Adresser till Calender (för att synca in i kalendern i telefonen)
Kalender ID: tv7d0f81aerho802590g19soc4@group.calendar.google.com
ICAL: https://www.google.com/calendar/ical/tv7d0f81aerho802590g19soc4%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
XML: https://www.google.com/calendar/feeds/tv7d0f81aerho802590g19soc4%40group.calendar.google.com/public/basic
HTML: https://www.google.com/calendar/embed?src=tv7d0f81aerho802590g19soc4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Stockholm

Övningar:
2018-01-28
2018-02-04
2018-02-18
2018-02-11
2018-02-25
gen genrep 2018-03-04
Genrep 2018-03-11
Premiär 2018-03-16
Föreställning 2018-03-17
Föreställning 2018-03-23
Föreställning 2018-03-24

Låt

Artist

Vem/Vilka

Arrangemang

"Du får aldrig nog"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/du_far_aldrig_nog.pdf

"Inget stoppar oss nu"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/inget_stoppar_oss_nu.pdf

"Dont rain on my parade

http://restin.se/cabare_2018/Arr/dont_rain_on_my_parade.pdf

"Dear future husband"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/dear_future_husband.pdf

"Lyckost"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/lyckost.pdf

"4 sekunder"

"Swing it ministern"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/swing_it_ministern.pdf

"Jealous"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/jealous.pdf

"I love it"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/i_love_it.pdf

"Come give me love" Intro

http://restin.se/cabare_2018/Arr/come_give_me_love.pdf

"Kär och galen" Sketch

http://restin.se/cabare_2018/Arr/kar_och_galen_sketch.pdf

"Further on up the road"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/further_up_on_the_road.pdf

"Greatest love of all"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/greatest_love_of_all.pdf

"Adelemedley"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/adelemedley.pdf

"I'm gonna be" före paus

http://restin.se/cabare_2018/Arr/im_gonna_be.pdf

"Kär och galen" Extranummer

http://restin.se/cabare_2018/Arr/kar_och_galen_extranummer.pdf

"Stay"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/stay.pdf

"Vischan blues"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/vischan_blues.pdf

"Ugly heart"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/ugly_heart.pdf

"Dansbandsmedley"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/dansbandsmedley.pdf

"Brustethjärtamedley"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/brustethjartamedley.pdf

"Slutmedley"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/slutmedley.pdf

"Chermedley"

http://restin.se/cabare_2018/Arr/chermedley.pdf