I väntan på att jag skall bestämma mig för en lösning på framvagnen (kollar förnärvarande upp fälgar)
så jobbas det lite med baken av bilen.

Efter mycket vattenpassande och mätande kändes det till slut
rätt att häfta på röret som bilrad bakvagnen.
Pga att det är svårt att bocka ett rör rätt i mått se delades röret på mitten och kapades sedan till rätt längd.