Wilwood spindlarna har kommit:

Täckbrickor och styrning tillverkade:

Snabb testmontering av spindel med gamla länkarmar.

Undre kulled behöver vinklas. (även övre kommer att vinklas.)

Bussning på plats.

Täcklock, hålet i mitten skall senare svetsas igen, var tvungen att ha det för svarvningen.

Ett enklare "testsäte" gjort av den lokala möbelomklädaren.

Ratt från Ford scorpio med deformationselement, fick denna gratis men planerar att skaffa en ny där reglagen för ljus är hela.