Då bockmaskinen var upptagen med annat så blev det istället till att göra om paralellstagen bak (med rätt material)
Fördelen är ju att jag får använda jiggen igen :)

fogprep

Rattaxel från SAAB, kollapsbara delen skall användas.

Den del som skall användas

Idolbild :D