Efter ett par veckors tänkande är det dags att bygga lite igen.

Jigg för undre länkarm.

Ihop med äldre felaktig.

Förberedning av rör

Tillplattat

Vinkel för att motsvara den vilken som kulleden skall monteras i

Bägge rören monterade för svetsning

Häftad, plåt för stötdämparfäste under fabrikation

Bockad: ca 45 grader för svetsningens skull och 90 grader för att göra den starkare

Passning och intrimmning

Häftat på plats