Bearbetning av rör för övre bältesinfästning + dackstöd

Lite inställning av verktyg

Rör på plats:

Platta för övre bältesinfästning:

Justering av nav, kontrollerar att jag fåt upp navet plant och centrerat.

Diameter 63,4mm

förberedels för stötta bakom övre bältesinfästning:

Då styraxeln från escorten har fö liten diameter behöver en extra hylsa tillverkas för att axeln skall centrera i knuten:
Utan styrning så glappar axeln i en led vilket gör att knuten rör sig upp och ner vilket i sin tur belastar alla infästningspunkter.
Knutarna som används kommer från volvo 3-serien och har inga splines utan det enda som krävs är en stång avbackad på 2 sidor.
Hylsa på plats, krymppassning:

Behöver backas av:

Avbackad:

Hylsan säkrad med fjäderpinne:

Kvarstår att fräsa ur för skruven: