Fortsättning på styraxel, kvarstår att fräsa ett urtag för skruven. Skapar även en extra säkring så att det inte kan lossna.

Nästa problem: Kardanaxel går inte att montera när jag flyttat växelspaken. Borde gå att lösa genom att bearbeta bort lite material på växellådsförlängningen.

Nu går det att få på plats.

Ett annat roblem uppträder men detta är lättare att fixa.

Lyckades som vanligt med konsstycket att tappa ner fjäderpinnen i växellådan. Fick bli lite fiske med en magnet.

Plåt häftad på plats för att få ett slutet hus igen, saknas några men dom kommer senare.

Även lagt till ett stopp så att växelföraren inte kan komma längre åt höger (vänster??) än växel 3 & 4.

Lite avslipningar gjorda så att kardan kan rotera också.

Dags för montering av spindlar.