Dags att tillverka gavlarna till tanken, lite testbockande innan för att se vad bredden blir jämfört med ritsningen. I detta fallet ritsad på 50mm.

Yttermått blev 54,50:

Plåt för gavel förberedd:

Bockning

Siktar på ritsen:

Resultat, ca 1,5mm för stor dock med med hjälp av en hammare gick det att ordna, se nedan.

Tajt fit:

Hyggligt bra passning i hörnen:

Lite plåtbankning (då den blev lite för stor):

Inte helt bra än, markeringarna visar vart gaveln är lite för bred: mer bankning:

Bättre:

Slipning för att få gaveln kanter i samma höjd:

Dags för punktning, här skall det inte dra sig:

Punktat:

Detta hörne skall nog inte bli några problem, synd att alla inte ser ut så bara:

Slipat ner kanterna inför TIG:

Dags för tigning:

Dags för hörnen, svårt att få tillsatsmaterianet ända in i hörnet men det går ju bra att lägga dit innan:

Dags att fixa panardstaget i rätt material, inpassning mot bussning:

använder det gamla staget som malll:

"uppallat" för att få rätt höjd:

Häftat, skall tigas i ett senare skede: