Fortsättning på tanken.
Dags för en "catch"-tank:

Svetsad och hål för bränsleledning skapat.

Placering på tanken:

Problem vid svetsning, får invänta manluckan så att man kan spänna ihop delarna ordentligt:

blivande man lucka:

Dags att fundera på fastspänning av tank.
Gundiden är 3 pinnar i botten som passar i gummi bussningar + ett band som håller ner tanken.
Gummibussning (kabelgenomföring från kjell & co):

Grundmaterial till pinnar:

3 pinnar tillverkade, olika höjd för att få lutning på tanken:

Tänkt placering: