Dags att börja skissa på en kardanaxelfångare:
Träcadden kommer till användning igen ;)

Delar på gång:

Behöver tyvärr vara skruvad för att den skall kunna gå att montera.

Dags att se om den kan passa tro:

Fler delar:

Delarna på plats ungefär där det är tänkt:

"sidostag" på plats:

Samborrning:

Förberedelser inför svets:

Häftat och monterat:

Dags att börja strippa bygget inför helsvetsning:

Helsvetsning av länkarmar, bra ljus är en förutsättning:

Pedal:

Lite konstig uppsättning men det fungrar, ofta värt att lägga lite tid på att rigga detaljen istället för att svetsa lodrätt.

Ramen hissad för att slippa svetsa lodrätt:

Blir en del vridande på ramen för att komma åt alla fogarna: