Dags för grenrör. Valde att göra ett 4-2-1 dels för att få kraften längre ner i registret plus att det är lättare att skarva ihop 2 rör till 1 jämfört med 4 till 1. Startade med en hög rör och böjar.
Dimensioner är 38mm utvändigt för dom första rören och 42mm utvändigt för dom sekundära.

Använde slangklämmor för att provmontera.

Slipade sen till ett par svetstänger så att det fanns möjlighet att häfta.

Kapade på böjar ”snett” för att få ihop 2 rör till 1.

Exrta plåtar för att hålla rören på plats. Fick även klämma till mittenrören för att få plats med muttrarna.

I detta läge plockade jag bort höftorna för rör 2,3 och helsvetsade alla rör innan det svetsades fast i flänsen igen.

Helsvetsat men anslutning till avgasröret under arbete.

Återcirkulation av avgaser ;)

Kapades sen av för att matcha ett tilltryckt 2tums rör.