Bygget på plats i egna garaget, underlättar då det förnärvarande är mindre fix.

Svetsade på en offerplåt för att kunna borra hål för bromsvågshylsan

Stegborr ör användbara.

Hylsan på plats:

Dags att förbereda fästet för cylindrarna

Fästet häftat på plats

 

Monsterat i bilen.

Funderar kringa att göra hålen större alternativt något skydd för damaskerna men detta får duga för att testa bromssystemet.