Obs! bilderna är klickbara

Tankmätare universal.


Hålet i tanken är bra litet.


Och brickan bra stor


Tankmätaren kapad i längd


Börjat modifiera ringen som skall sitta inuti tanken., tyvärr ingen bild på det färdiga resultatet men jag slipade ut ganska mycket runt om och satte ett extra hål där jag var tvungen att kapa upp den för att säkerställa tätning.


Passade på att kolla vad som är fullt och tommt.


Tanken förberedd men påfyllningsröret kapat och hål för tankanslutning borrade.


Tankmätaren förberedd


Delar till påfyllningen


Häftning av fästet till tanklocket.


Får avsluta med MIG:en senare.


Tankmätare, påfyllning och anslutning till pump på plats. Kravstår avluftning som troligtvis blir genom egenbyggdt kolfilter för att minska bensinlukten.Ett annat kvarstående problem är att bränsleröret är lägsta punkten på bilen så detta behöver lösas