Index


Obs! bilderna är klickbara

Ingående material till Kolkanister, ventilationsrör, lock, anslutningar och aktivt kolfilter universal för köksfläkt.


An anslutning till 8mm slang och roll over ventil i botten


Provmonterat


Trolig placering vilket även gör att roll over ventilen kommer under tanken och avluftningens slang hamnar över högsta punkten på påfyllningsröret.Påfyllning av filter, då denna kolkanister inte kopplas till insuget behöver detta nog bytas med jämna mellanrum.


För att minska mängden luft som går igenom filtret har jag även monterat en "Newton inline breather / vent valve" där det behövs ett visst tryck både in och ur tanken. Denna borde göra att mindre tryckförändringar inte trycker luft genom filtret (vilket då borde räcka längre).


Nästa steg blir att börja på ett enkel elsystem, kör med byggbara relähållare.
För att lätt kunna få isär det kör jag med 4 pin kontakter, kabel som jag planerar att använda är släpvagnskabel: 7 ledare, 1mm2.